[SEPTEMBER 2021] Latest WhatsApp 2.21.18.17 has issues restoring from local backup. Here's how to fix it.

ברגע שקיבלתם חזרה את ההודעות והמדיה מה iPhone שלכם עליכם להסיר את יישום ה WhatsApp הישן ולעדכן את הגרסה האחרונה מחנות Google Play על מנת לוודא שכל האיפיונים יעבדו

כאמצעי זהירות לפני העדכון : וודאו  שהסרתם גיבויים קודמים של Google Drive  מפני שזה יכול להפריע לשחזור ובוצע גיבוי מקומי של WhatsApp כאמצעי זהירות לפני העדכון: ודא שהשבית את הגיבויים הקודמים של Google Drive מכיוון שהדבר עלול להפריע לשחזור ובוצע גיבוי מקומי של WhatsApp (בדרך כלל מבוצע אוטומטית לאחר השחזור המוצלח).

כעת תוכלו בבטיחות להסיר את הגרסה הישנה ולהתקין את החדשה מ Google Play Store ( סרטון הדרכה אינטראקטיבי למטה). תתבקש להפעיל את WhatsApp שוב, זה צפוי ולא בעיה (לא תאבדו את ההודעות המיובאות).