WhatsApp משחזרת הודעות רק בהרצה ראשונית, ועל ידי כך מכריחה את המשתמש "לעבוד" על התוכנה כך שהארכיון המאוגד החדש ישוחזר לאחר התקנה חדשה. במידה והטלפון שלכם מגיע עם WhatsApp כבר מותקנת, לא ניתן להסיר אותו. פשוט אתחלו את האפליקציה כפי שמוסבר כאן..

Whatsapp - Restore from local backup