כאשר מחברים את מכשיר האנדרויד למחשב על מנת להעתיק את ChatStorage.sqlite או תיקיית המדיה, קיימת אפשרות שלא תראו את תיקיית WazzapMigrator. זה בגלל באג ידוע באנדרויד שמונע מקבצים שנוצרו לאחרונה להראות בזמן חיבור למחשב.

ניתן לפתור את הבעיה בקלות על ידי אתחול הטלפון.

USB charging mode - 1/2
USB charging mode - 2/2