ניתן להעתיק את ChatStorage.sqlite מהמחשב למכשיר האנדרויד במספר דרכים:

עוד מידע לגבי היכן לשמור את ChatStorage.sqlite. 

במידה והווינדוז מבקש להמיר את המדיה לפני העברתה לאנדרויד יש לבחור נגד אפשרות זו. על הקבצים לעבור בדיוק כמו שהם ולא ה-WhatsApp לא יצליח לייבא אותם.

wazzapmigrator folder structure