ניתן להשתמש ב- iphone-backup-extractor. התוכנה חינמית ובעלת קוד פתוח, ללא שום הגבלות. 

iphone-backup-browser - step 1iphone-backup-browser - chatstorage onlyiphone-backup-browser - chatstorage extracted

כעת עליכם להעביר את ChatStorage.sqlite למכשיר האנדרויד שלכם לתיקיית WazzapMigrator..