כאשר WazzapMigrator מסיים את עבודתו יש צורך להתקין מחדש את ה-WhatsApp, על מנת לאפשר לו לייבא את ההודעות המומרות. מכשירים מסויימים (כגון סמסונג S6 או S7) מגיעים עם ה-WhatsApp כבר מותקנת עליהם ובלתי אפשרי להסיר אותה. במקרה כזה יש להכנס להגדרות האנדרויד ולבצע את הפעולות הבאות:

הגדרות -> אפליקציות -> WhatsApp -> עצור + נקה מידע.

Stock WhatsApp - How to reset - Part 1 Stock WhatsApp - How to reset - Part 2 Stock WhatsApp - How to reset - Part 3