WazzapMigrator Extractorעוצב כדי לבצע העברה מגיבוי הiTunes פעולה בקליק אחד, בחינם לגמריי וקל לביצוע .  זה ימשוך באופן אוטומטי את הקבצים הנדרשים להעברה, גם ChatStorage.sqlite וגם מכל המדיה שלכם.. 

לאחר המשיכה תצטרכו רק להעביר הכל לתיקייתDownload במכשיר הטלפון האנדרואיד שלכם ולהפעיל את WazzapMigrator. אם תבחרו באפשרות של wire-free, תוכלו לבצע uploadאוטומטית בגוגל דרייב, רק בחרו כפי שמוצג בצילום המסך למטה.